Gimnazijos biblioteka

 

 

Gimnazijos biblioteka buvo įkurta 1851 metais ir yra seniausia miesto biblioteka. 1852m. bibliotekoje buvo 2365 knygos, daugiausia jų rusų kalba. Iki Pirmojo pasaulinio karo veikusi biblioteka turėjo beveik 13 tūkst. knygų, kurių daugumą sudarė leidiniai ir vadovėliai rusų kalba. Karo metu biblioteka labai nukentėjo – dalis knygų buvo sunaikinta, išgrobstyta. 1932 bibliotekoje buvo apie 6000 knygų, biblioteka dirbdavo ir vakarais. Dabar bibliotekoje yra 18 tūkst. knygu (tame tarpe CD, žemėlapiai, atlasai, DVD). Skaitykloje prenumeruojama 15 periodinių leidinių: 4 laikraščiai, 11 žurnalų. Vadovėlių yra 3300 vienetų, kasmet nuperkama apie 850 vienetų. 2008 bibliotekininkės suskaitmenino bibliotekos knygų fondą – įdiegė mokyklų bibliotekų programinę įrangą „MOBIS“. 2010 pradėta kompiuterizuotai aptarnauti skaitytojus. Bibliotekos skaitykloje yra įrengtos 6 patogios kompiuterizuotos vietos, spauzdintuvai, skeneriai, yra 2 nešiojami kompiuteriai, 2 plančetės, 1 knygų skaityklėlė. Jau šiais metais biblioteka pasirūpino, kad visi skaitytojai turėtų prieigą prie „Vyturio“ skaitmeninių knygų, kurias galės skaityti mobiliuosiuose telefonuose, kompiuteriuose.Per mokslo metus tradiciškai surengiamos 25 spaudinių parodos, 2-3 susitikimai. Gimnazijos naujokams devintokams vedamos bibliografinės informacinės valandėlės. Tradiciškai mokiniai pristato parengtą ekspoziciją „Keliaukime po Australiją“. Kasmet skaityklą puošia abiturientų dailės kūrybinių darbų parodos. Kiekvienais metais abiturientų laida dovanoja bibliotekai knygų, albumų, žodynų. Dabar bibliotekos vedėja dirba Birutė Grigienė, o biliotekininke – Vilija Grinbergienė.