Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos muziejus

Juliaus Janonio gimnazijos istorijos muziejus buvo įkurtas 1970 m. sausio 17 d. lietuvių kalbos mokytojo Jono Krivicko iniciatyva. Nuo 2011 m. spalio 15 d., bendruomenei pageidaujant, direktoriaus Rimo Budraičio iniciatyva muziejui suteiktas Jono Krivicko vardas. Taigi švenčiant mokyklos 160 jubiliejų už didelius nuopelnus muziejui, mokyklai, kultūrai, Lietuvos istorijai jo įkūrėjo, ilgamečio lietuvių kalbos mokytojo, Šiaulių Garbės piliečio, kraštotyrininko garbei mokyklos muziejui suteiktas Jono Krivicko vardas. Muziejuje organizuojama įvairi veikla - parodos, susitikimai, poezijos ir muzikos vakarai. Jame nuolatos renkasi Šiaulių miesto Senjorų klubo nariai, posėdžiauja Juliaus Janonio gimnazijos Mokyklos taryba, vyksta įvairių dalykų pamokos. Muziejuje kasmet daugėja ne tik lankytojų, bet ir eksponatų (knygų, paveikslų, nuotraukų, šiuo metu jų priskaičiuojama daugiau nei 3 tūkstančiai). Vienas įdomiausių muziejaus eksponatų yra gimnazijos pastato maketas, sukonstruotas mokinio. Maketo viduje yra laiko kapsulė, kurioje paslėptas laiškelis. Jį bus galima perskaityti tik tada, kai maketas bus sugriautas. Juliaus Janonio gimnazijos direktorius Rimas Budraitis, paklaustas, kam reikalingas gimnazijai muziejus, teigia: „ Manau, kad muziejus - didžiausia mūsų vertybė. Čia mūsų šaknys, čia mūsų istorija, čia mūsų atrama ne tik šiandienos darbui, bet ir ateičiai”. Taigi muziejus svarbus tuo, jog yra neatsiejama mokyklos dalis, nes čia galima ne tik sužinoti daugiau apie gimnazijos istoriją, asmenis, kurie mokėsi ar mokytojavo gimnazijoje, pamatyti įvairių nuotraukų bei gimnazijos simbolius, bet ir organizuoti parodas, rengti susitikimus ir taip supažindinti ne tik mokyklos bendruomenę, bet ir jos svečius su įdomia ir neįkainojama mūsų gimnazijos istorija.