Mykolo Biržiškos portretas

Mykolo Biržiškos portreto autorius yra Vitolis Trušys. Šis paveikslas pakabintas ir pristatytas visai mokyklai 1991m. spalio 16- tąją. Mykolas Biržiška gimė 1882m. rugpjūčio 24d. Viekšniuose, (Dabar Mažeikių raj.) gydytojo ir muzikos mokytojos šeimoje. Būsimas signataras 1901 metais baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Pirmojo pasaulinio karo metais M.Biržiška buvo vienas iš Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti narių. 1915 - 1922 metais buvo pirmosios lietuviškos gimnazijos Vilniuje direktorius. Kartu su bendraminčiais paruošė raštą JAV prezidentui Woodrow Wilsonui dėl lietuvių tautos teisės turėti nepriklausomą valstybę. 1920 m. buvo vienas iš pasirašiusių Suvalkų sutartį. Nuo 1922 m. pradėjo dirbti ir dėstyti VDU, 1922 - 1930 m. buvo „Aušros“ berniukų gimnazijos direktorius. 1944 m. birželio mėn. pasitraukė į Vokietiją. 1962 m. mirė Los Andžele, JAV.