Rūsys

Mintis Šiauliuose atidaryti gimnaziją užgimė dar 1838m. O 1845 m. rugsėjo 11d. buvo gautas vyriausybės
leidimas Svisločės gimnaziją perkelti į Šiaulius. 1845 m. liepos 21d. pradėtas statyti dviejų aukštų mūrinis
pastatas, kurio rūsiui įrengti buvo panaudotos apleistos Pašiaušės bažnyčios plytos - autentiškas jas galima
išvysti net ir šiandien. Legenda byloja, kad pačiame rūsyje buvo įsikūrę mokyklos darbuotojai su šeimomis.
O dabar čia vyksta įvairi užklasinė veikla, dailės būrelis "Koloritas", kurį gali lankyti ne tik Juliaus Janonio
gimnazijos mokiniai.