Taškūno biblioteka, O. Truchano kabinetas

uliuose. Mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje (dabartinėje Juliaus Janonio gimnazijoje), kurią, kaip teigia bendramoksliai, baigė 1941 metais. 1946 metais Miunchene pradėjo studijuoti teisę UNRRA universitete. 1947 metais, uždarius šį universitetą, Olegas grįžo pas tėvus į Garmišo DP perkeltųjų asmenų stovyklą. Čia gyveno, pradėjo keliauti, laipiojo po kalnus, slidinėjo Bavarijos Alpėse, daug fotografavo. Pirmąkart su fotografija O. Truchanas susipažino Šiauliuose. Yra išlikusios fotografijos, kuriose Olegas nufotografuotas su seserimi Nina ir močiute 1932 metais. Manoma, kad mokydamasis g imnazijoje jis pradėjo domėtis fotografija, buvo Šiaulių buriuotojų klubo žurnalistu. 1948 metais O. Truchanas emigravo į Australiją. Jau nuo pat pirmų dienų jį pavergė Tasmanijos gamta. Atvykęs iškart įsijungė į pagrindinių šalies fotografų ir gamtosaugininkų judėjimą bei įprato derinti savo darbo interesus su meile gamtai. Olego sugebėjimai valdyti kanoją ir kamerą leido jam aplankyti ir užfiksuoti daugelį Tasmanijos vietų, kurios buvo sunkiai prieinamos. Ypatingas pagalbininkas ginant Australijos gamtą buvo ir jo fotoaparatas. Iki 1967 metų jis turėjo sukaupęs per 30 tūkstančių nuotraukų ir skaidrių, kurias vėliau planavo pateikti įvairiuose leidiniuose ir albumuose. Ir tik 1967 metais Hobarte įvykęs didžiulis gaisras, kuris sunaikino beveik visą jo fotoarchyvą, bei jo mirtis 1972 metais sutrukdė jam padaryti šį darbą. Na, o 1997m. buvo nuspręsta Juliaus Janonio gimnazijoje įsteigti geografijos kabinetą jo atminimui. 2016/2017m. šalia bibliotekos įrengtas Tasmanijos universiteto pedagogikos daktaro A. Traškūno lituanistinės literatūros skyrius. Jį sudaro 1085 leidiniai lietuvių ir anglų kalba apie Lietuvą.