VINJETĖS

Vinjetės atsirado ir išpopuliarėjo XIX a. pr. Baigę gimnazijas, mokyklas, mokiniai norėdavo tą ypatingą gyvenimo etapą įprasminti fotografuodamiesi drauge su pedagogais. Tikėta, kad vinjetė – tai tradicijos, autentiškumo bei išliekamosios vertės derinys. Žmonių namuose vinjetės kabodavo garbingiausiose vietose. Jos buvo brangus malonumas ir didžiausia vertybė. Seniausią bendrą mokinių nuotrauką Juliaus Janonio gimnazijoje galima rasti ant sienos priešais raštinę. Ji buvo daryta 1901 metais. Šioje nuotraukoje randame ir labai svarbią asmenybę Lietuvai- būsimąjį Vasario 16-osios signatarą Mykolą Biržišką. Keliaudami toliau senuoju pastatu, šalia 103 kabineto pamatome pirmąją berniukų gimnazijos vinjetę, padarytą 1923 m. Joje garsios asmenybės- buvęs mokinys bei tuo metu Šiaulių gimnazijai vadovavęs Vaclovas Šliageris ir 1921-1923 m. mokytoju gimnazijoje dirbęs, nusipelnęs Šiauliams aušrininkas, lietuvių spaudos ir politikos veikėjas Jonas Šliūpas. 1926 m. vinjetėje pirmą kartą pavaizduojamas Juliaus Janonio gimnazijos šūkis- Res Non Verba. Jis buvo skirtas pažymėti gimnazijos 75 metų jubiliejui. Kairėje matome 1930 m. vinjetę, kurios viduryje iškilmingai pavaizduotas Vytautas Didysis. Ši vinjetė primena, kad 1930 m. Lietuva minėjo Vytauto Didžiojo 500 m. jubiliejų. Toliau matome vinjetę, darytą 1941 m. Joje pastebime, kad dviejų mokinių nuotraukos yra atskirtos nuo kitų moksleivių ir patalpintos vinjetės kairėje pusėje, apačioje. Tai veidai mokinių, kurie buvo ištremti iš Lietuvos sovietų okupacijos metu. Vienas iš tremtinių V. Lukošaitis, o antrojo vardas ir pavardė neįžiūrimi. Šioje vinjetėje taip pat rasime mums gerai pažįstamą Olegą Truchaną – keliautoją, etnografą, fotografą. Po Antrojo pasaulinio karo gimnazija perorganizuota į vidurinę mokyklą. Pirmą kartą 1948 m. vinjetėje mokykla pavadinama Juliaus Janonio vidurine mokykla. Toliau eidami Juliaus Janonio gimnazijos senojo pastato koridoriumi, matome vėlesnes ir šių laikų Janonio gimnazijos mokinių vinjetes. Juliaus Janonio gimnazijoje mokėsi ir šiandien mums daug žinomų asmenybių.